Description of religious life in Boka Kotorska at the beginning of the sixteenth century--archival testimonies/Vjerska slika Boke Kotorske pocetkom XVI vijeka--arhivska svjedocanstva

Citation metadata

Author: Lenka Celebic Blehova
Date: July 2007
From: Croatica Christiana Periodica(Vol. 31, Issue 60)
Publisher: Sveuciliste U Zagrebu
Document Type: Article
Length: 7,592 words

Main content

Article Preview :

Summary

This article is based on the archival sources from the first half of the sixteenth century. The main attention is given to the notes from archival sources that describe dramatic and wide social changes in Boka Kotorska during the first decades of Ottoman occupation. The most of interpretation discusses relations between Orthodox and Catholic Church (1). Furthermore, author examines some documents regarding the question of the Union and its implementation among the people of Boka Kotorska (2). Moreover, the author speaks about Muslims' presence in Boka (3), as well as about first traces of Jews in this region (4).

KEY WORDS: Kotor, Venetian Republic, Lustica, confessional relations, Catholic church, Orthodox church, Union, church of Holy Trinity, conversions, Muslims, Jews.

Clanak se temelji na arhivskim izvorima iz prve polovine XVI vijeka. Paznja je usmjerena na pojedina obavjestenja iz izvora koja svjedoce o velikim i dramaticnim drustvenim promjenama, koje su zadesile Boku Kotorsku prvih decenija nakon provale Osmanlija. Najvise mjesta u izlaganju posvecuje se odnosima Istocne i Zapadne crkve (1). Navode se pojedini dokumenti koji govore o Uniji i postavlja se pitanje do koje mjere je ona zazivjela medu pukom. (2) Zatim, govorimo o prisustvu islamskih vjernika (3) i razmatramo prve tragove prisustva Jevreja na ovim prostorima (4).

KLJUCNE RIJECI: Kotor--Mletacka Republika--Lustica--konfesionalni odnosi--Katolicka crkva--Pravoslavna crkva--Unija--crkva sv. Trojice--konverzije--islamski zivalj--Jevreji.

**********

Krajem srednjeg vijeka odaje arhivska dokumentacija jednostavnu konfesionalnu sliku Kotora i njegove okoline: u gradu dominira katolicki zivalj, a na selu u prvobitnim katolickim naseobinama dolazi do sporog rasta broja pravoslavnih vjernika. U XVI vijeku se konfesionalni odnosi mijenjaju: novinu, u poredenju sa prethodnim razdobljem, predstavlja prisutnost islamskih vjernika, kao i dokumentacija koja govori o do tada necuvenoj pojavi: konfesionalnoj podjeli unutar porodica.

1.

Na osnovu dokumentacije, nazire se nekoliko zanimljivih uglova posmatranja vjerskih prilika. Prvi su odnosi izmedu pravoslavnih i katolika. Kakvi su zapravo bili na nivou prostog svijeta, da li su se mnogo razlikovali od zvanicnih pomirljivih tonova? Da li su zvanicni stavovi koji su deklarisali Uniju bili iskreni, sto se same prakse tice? Da li je postojala vjerska mrznja medu pravoslavnim i katolicima i cime je motivisana kod ljudi koji nisu posjedovali nikakva saznanja kojima bi obrazlozili svoju netrpeljivost? O tome pruza svjedocanstvo zapis o istrazi iz 1523. godine koji se proteze na stranama 412-458 sudsko-notarske knjige br. XXXV. Istragu je naredio vikar nadbiskupa u Bariju i Kanusi Stefan Gabrieli. Barijski nadbiskup bio je nosilac metropolitskih prava: kotorski biskup bio je sufragan barijskih nadbiskupa s kracim prekidima od 1172. do 1828. godine. (1) Njemu su se obracali oni koji nisu bili zadovoljni presudom crkvenog suda kome je predsjedavao kotorski biskup ili njegov vikar, to je, zamjenik biskupa ako je biskup bio otsutan.

U ime metropolita, prenio je vikar Gabrieli svoja prava na kotorskog svestenika Mateja de Sanctis koji je bio kanonik, rektor kapele sv. Antonija, upravnik--iconomus--biskupske imovine (mensa episcopalis). (2) Radilo se o sudskom procesu koji je pokrenula Katarina, kcer pokojnog Ivana Veretika iz Perasta, protiv Marka Radovanovog iz Lustice. Predmet spora bilo je neodrzano obecanje braka. Marko Radovanov je pred...

Source Citation

Source Citation
Celebic Blehova, Lenka. "Description of religious life in Boka Kotorska at the beginning of the sixteenth century--archival testimonies/Vjerska slika Boke Kotorske pocetkom XVI vijeka--arhivska svjedocanstva." Croatica Christiana Periodica, vol. 31, no. 60, July 2007, pp. 59+. Accessed 6 Dec. 2022.
  

Gale Document Number: GALE|A187909178