Setuksimab tedavisine bagli akneiform erupsiyon: bir olgu sunumu / Acneiform eruption due to cetuximab therapy: a case report

Citation metadata

Authors: Ozer Arican and Nese Onver
Date: Mar. 2011
From: Turkish Journal of Dermatology(Vol. 5, Issue 1)
Publisher: Medknow Publications and Media Pvt. Ltd.
Document Type: Article
Length: 1,840 words

Main content

Article Preview :

Ozet

Setuksimab, epidermal buyume faktor reseptoru (EGFR)'ne karsi gelistrilen yeni bir simerik antikordur. Metastatik kolorektal karsinom dahil cok sayida kansere karsi etkin oldugu gosterilmistir. EGFR inhibitorleri en sik akneiform erupsiyon olmak uzere deri ve mukozal alanda pek cok yan etkiye neden olmaktadir. Akneiform erupsiyon genellikle tedavinin ilk iki haftasinda aniden ortaya cikar. Lezyonlarin dagilimi akne vulgarise benzemektedir. Hastalarda kasinti da olabilir. Sikligi ve erupsiyonun siddeti EGFR inhibitor tedavisinin artan doz ve tedavi suresi ile iliskili gorunmektedir. Burada, setuksimaba bagli ciddi akneiform erupsiyon gelien, cok sayida akciger ve karaciger metastazi olan kolorektal kanserli 50 yasinda bir kadin hasta bildirilmektedir. (Turk J Dermatol 2011; 5: 29-32)

Anahtar kelimeler: Setuksimab, akneiform erupsiyon, yan etki, tedavi

Gelis Tarihi: 01.09.2010 Kabul Tarihi: 15.02.2011

Abstract

Cetuximab is a new monoclonal antibody against the epidermal growth factor receptor (EGFR). It has been shown that it is effective against multiple malignancies, including metastatic colorectal carcinoma. EGFR-inhibitors often cause mucocutaneous side effects, most commonly acneiform eruption. Acneiform eruption usually appears suddenly within the first two weeks of the treatment. The incidence and degree of eruption positively correlate with increasing doses and duration of the treatment with EGFR-inhibitors. Here, we report a case of severe acneiform eruption due to cetuximab in a 50-year-old female patient with colorectal cancer with multiple pulmonary and liver metastases. (Turk J Dermatol 2011; 5: 29-32)

Key words: Cetuximab, acneiform eruption, adverse effect, therapy

Received: 01.09.2010 Accepted: 15.02.2011

Girls

Epidermal Buyurne Faktor Reseptoru (EGFR) ileri evre kolorektal kanserlerin %25-80'inde eksprese edilmektedir (1). EGF (Epidermal Buyume Faktoru), tumor hucre proliferasyonu, apopitozun inhibisyonu, anjiogenez, invazyon ve metastaz gibi sureclerde onemli bir rol oynamaktadir. Bu ozellikler de EGF'nin antikanser ilaclar icin onemli bir hedef olmasina yol acmaktadir (1-4). Setuksimab, metastatik kolorektal kanserlerin tedavisinde gunumuzde oldukca sik kullanilan nispeten yeni, Ig [G.sub.1] yapisinda bir simerik monoklonal antikordur (1-7). intravenoz (IV) infuzyon seklinde, tek basina ya da radyoterapi veya diger kemoterapotik ajanlar ile birlikte kullanilabilmektedir (2-4). Literaturde abdominal agri, bulanti, kusma ve diyare ile birlikte ozellikle deride dokuntu gibi yan etkileri bildirilmektedir (1), (2). Ilacin baska kanserlerde de kullaniminin artmasi nedeniyle setuksimaba bagli akneiform enupsiyonlu hastalar da dermatoloji polikliniklerine giderek daha cok basvurmaktadirlar. Burada, ani baslangicli akneiform enupsiyon gelisen kanser tedavisi altindaki hastalarda setuksimabin da etken olarak hatirlanmasi amaciyla poliklinigimizde izlenen bir olgu bildirilmekte ve uygulanabilecek tedaviler son literatur verileri dogrultusunda tartislmaktadir.

Olgu

Elli yasinda kadin hasta, sacli deri, yuz ve govde on yuz ust tarafta, ani baslangicli deri dokuntusu nedeni ile poliklinigimize basvurdu. Hastanin hikayesinden, kolon kanseri nedeniyle sag hemikolektomi operasyonu gecirdigi ve sonrasinda akciger ve karaciger metastazi saptanarak setuksimab ile birlikte irinotekan kemoterapisi almakta oldugu ogrenildi. Dokuntu, setuksimab yukleme dozunu takiben ucuncu gunde yuzden baslayip (Sekil 1), sacli deri (Sekil 2) ve govde on ust kismina dogru yayilmisti. Hastada daha once benzer bir dokuntu olusmamisti ve ozgecmsinde siddetli akne...

Source Citation

Source Citation
Arican, Ozer, and Nese Onver. "Setuksimab tedavisine bagli akneiform erupsiyon: bir olgu sunumu / Acneiform eruption due to cetuximab therapy: a case report." Turkish Journal of Dermatology, vol. 5, no. 1, 2011, p. 29+. Accessed 12 May 2021.
  

Gale Document Number: GALE|A305663646