Osteomyelitis presenting with cranial swelling/ Kranyumda agrili sislik ile gelen aspergillus osteomiyelit olgusu

Citation metadata

Authors: Katibe Basak Yildiz, Dilek Yilmaz Ciftdogan, Semra Sen, Okan Tugral and Fadil Vardar
Date: Sept. 2012
From: Journal of Pediatric Infection(Vol. 6, Issue 3)
Publisher: AVES
Document Type: Article
Length: 1,506 words

Main content

Article Preview :

Abstract

Aspergillosis is a rare fungal infection with high morbidity and mortality. Aspergillus osteomyelitis occurs rarely and classically in children with immune supressive disease. If there is no history of immune supression, it is necessary to examine the predisposing factors. In this article, we present a healthy patient with pain in the cranium diagnosed with chronic granulomatous disease and aspergillus osteomy-elits. (J Pediatr Inf 2012; 6: 106-8)

Key words: Aspergillus, osteomyelitis, granulomatous disease, child

Ozet

Aspergillozis, immun sistemi saglam bireylerde gorulmesi cok nadir, yuksek mortalite ve morbidite ile seyreden bir mantar enfeksiyonudur. Aspergillus osteomyeliti siklikla immun baskilanmis olgularda gorulen bir klinik durumdur. Ancak oncesinde saglikli olan bireylerde saptanmasi durumunda olgular altta yatan immun yetmezlikler acisindan degerlendirilmelidir. Bu makalede kranyumda agrili sislik yakinmasi ile gelen oncesinde saglikli, kronik granulomatoz hastalik ve aspergillus osteomiyelit olan bir olgu sunulmaktadir. (J Pediatr Inf 2012; 6: 106-8)

Anahtar kelimeler: Aspergillus, osteomiyelit, kronik granulomatoz hastalik, cocuk

Giris

Aspergillozis, immun sistemi saglam bireylerde gorulmesi cok nadir, yuksek mortalite ve morbidite ile seyreden bir mantar enfeksiyonudur. Notropeni, kanser kemoterapisi, kortikoste-roid kullanimi, genis spekturumlu antibiyotik kullanimi, rolaps losemi, kemik iligi transplantasyonu, kronik granulomatoz hastalik, damar ici kateter kullanimi, parenteral beslenme uygulanmasi aspergillus enfeksiyonunu icin yatkinlik olusturur (1). Aspergillozun klinik belirti ve bulgulari organizmanin doku invazyonu ile harabiyetine ve konagi immun yanitina baglidir. Cogunlukla sinopulmoner yolu etkilemektedir. Aspergillus osteomiyeliti oldukca nadir gorulen bir durum olup osteomiyelit genelde cerrahi ya da travmatik bir yaradan direkt yayilimla ya da uzak bir odaktan hematojen yolla gelerek olusur ve mortalitesi yuksektir. En sik vertebra tutulumu gorulur. Hastalarda ates ve etkilenen bolgede agri ile hassasiyet vardir (2).

Tani mantarin kulturde uretilmesi, dokuda tipik hif yapisinin gosterilmesi, serolojik testler, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve radyoloji ile konulabilir (2). Aspergillus enfeksiyonlarinin tedavisinde vorikanozal ilk tercihtir, alternatif tedavide amfoterisin-B, caspofungin, itrokonazole, posakonazol onerilir. Beyin apselerinde ve osteomiye!itte antifungal tedavi ile cerrahi tedavi on planda onerilmektedir (3).

Olgu Sunumu

Dokuz yasinda erkek hasta karnyum verteks uzerinde agrili sislikten biyopsi alinarak malignite on tanisiyla hastanemize yatirildi. Fizik bakida karnyumda verteks uzerinde agri ve hassasiyet mevcuttu. Diger sistem bakilari olagandi. Laboratuvar bulgularinda hemoglobin 10.4 gr/ dL, lokosit sayisi 9670 hucre/[mm.sup.3], notrofil sayisi 7800 hucre/[mm.sup.3], trombosit 248000/[mm.sup.3] C-reaktif protein 1.21 mg/l, eritrosit sedimentasyon hizi 55 mm/saat idi. Biyopsi yerinde purulan nitelikte akintisi nedeniyle parenteral sefazolin tedavisi baslandi. Beyin...

Source Citation

Source Citation
Yildiz, Katibe Basak, et al. "Osteomyelitis presenting with cranial swelling/ Kranyumda agrili sislik ile gelen aspergillus osteomiyelit olgusu." Journal of Pediatric Infection, vol. 6, no. 3, 2012, p. 106+. Accessed 12 May 2021.
  

Gale Document Number: GALE|A338415521