Artrit ve Ikter Ile Basvuran Kawasaki Olgusu/A Case of Kawasaki Disease with Initial Presentation of Arthritis and Icterus

Citation metadata

Authors: Nilüfer Göknar, Aysegül Dogan Demir, Yasemin Ataman, Selman Gökalp, Faruk Öktem and Özgür Kasapçopur
Date: Apr. 2017
From: Bezmialem Science(Vol. 5, Issue 2)
Publisher: AVES
Document Type: Report
Length: 1,604 words

Main content

Article Preview :

ÖZ

Amaç: Kawasaki hastaligi çocuklarda sik görülen bir vaskülittir. Tani klinik bulgular ile konulmakta olup erken tedavi koroner arter anevrizma riskini önlemede önemlidir. Farkli klinik bulgular ile basvuru taniyi zorlastirmakta ve tedavinin gecikmesi mortaliteyi arttirmaktadir. Bu olgu sunumunda basvuru bulgusu sarilik ve artrit olan ve Kawasaki hastaligi tanisi alan üç yasinda erkek hastayi ele aldik.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki Hastaligi, artrit, safra kesesi hidropsu

ABSTRACT

Kawasaki disease is a systemic vasculitis that generally affects infants and children. Its diagnosis depends on clinical findings. Early diagnosis and treatment are important for the prevention of coronary dilatations. Late diagnosis due to different presentations can result in diagnostic difficulties and increased mortality. In this case report, we present the case of a 3-year-old boy who was admitted to our clinic with arthritis and icterus and who was diagnosed with Kawasaki disease.

Keywords: Kawasaki disease, arthritis, gallbladder hydrops

Giris

Mukokütanöz lenf nodu sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastaligi (KH), koroner etkilenme ile giden çocukluk çagi vaskülitidir (1). Bes günden uzun süren atese mukozal inflamasyon (agiz ve farenkste eritem, çilek görünümlü dil, kizarik ve çatlamis dudaklar), bilateral pürülan olmayan konjonktivit, eritematöz cilt döküntüsü,ekstremite degisiklikleri (el ve ayakta ödem veya eritem, parmak uçlarinda soyulma) ve servikal lenfadenopatinin (tek tarafli, en az 1,5 cm çapinda) eslik etmesi ile karakterizedir (2). Daha az siklikla da olsa aseptik menenjit, üveit, üretrit, karaciger fonksiyon testlerinde bozulma, ishal, kusma, safra kesesi hidropsu ve artrit eslik edebilir (3).

Sistemik Juvenil Idiopatik Artrit (JIA), günde bir ya da iki kez pik yapan uzamis ates eritematöz döküntü, lenfadenomegali ve artrit ile karakterizedir (4). Perikardiyal efüzyon sik bilinen bir komplikasyonu olmasina ragmen myokardit nadiren görülebilmektedir. Koroner arter dilatasyonu sistemik JIA olgularinda da bildirilmistir (5). Kawasaki hastaliginin klinik ve laboratuar bulgulari bazi olgularda sistemik JIA ile benzerlik göstermekte ve tanida zorluk yasanabilmektedir (6).

Kawasaki hastaliginda hepatobiliyer tutulum minör klinik bulgu olarak kabul edilmektedir. Hepatobiliyer disfonksiyon safra yollari hasarina ve safra kesesi hidropsuna neden olabilmekte ancak sarilik ve artmis bilirubin seviyeleri nadiren görülmektedir. Hepatomegali %14,5, aminotransferaz artisi % 20-30 vakada bildirilmistir (7).

Bu sunumda atese sarilik ve artritin eslik ettigi ve ayirici tanida sistemik JIA ve kolanjitin oldugu bir olguyu ele aldik.

Olgu Sunumu

Üç yasinda erkek hasta klinigimize üç gündür devam eden ates, döküntü, sarilik, eklem sisligi ve agrisi ile basvurdu. Öyküsünden atesinin basladigi gün baska bir merkezde seftriakson tedavisine baslandigi, tedavinin ikinci gününde sarilik ve diger sikayetlerinin de tabloya eklendigi ögrenildi. Hasta sistemik JIA ve kolanjit ön tanisi...

Source Citation

Source Citation
Göknar, Nilüfer, et al. "Artrit ve Ikter Ile Basvuran Kawasaki Olgusu/A Case of Kawasaki Disease with Initial Presentation of Arthritis and Icterus." Bezmialem Science, vol. 5, no. 2, Apr. 2017, pp. 86+. Accessed 15 Oct. 2021.
  

Gale Document Number: GALE|A508361412