EFFECTS OF RADIO- AND MICROWAVES EMITTED BY WIRELESS COMMUNICATION DEVICES ON THE FUNCTIONS OF THE NERVOUS SYSTEM SELECTED ELEMENTS/WPLYW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH ZAKRESU RADIOWEGO I MIKROFALOWEGO, EMITOWANYCH PRZEZ URZADZENIA LACZNOSCI BEZPRZEWODOWEJ, NA FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH ELEMENTOW UKLADU NERWOWEGO

Citation metadata

Authors: Piotr Politanski, Alicja Bortkiewicz and Marek Zmyslony
Date: May-June 2016
From: Medycyna Pracy(Vol. 67, Issue 3)
Publisher: Nofer Institute of Occupational Medicine
Document Type: Report
Length: 6,553 words

Main content

Abstract :

Nervous system is the most "electric" system in the human body. The research of the effects of electromagnetic fields (EMFs) of different frequencies on its functioning have been carried out for years. This paper presents the results of the scientific literature review on the EMF influence on the functioning of the human nervous system with a particular emphasis on the recent studies of the modern wireless communication and data transmission systems. In the majority of the analyzed areas the published research results do not show EMF effects on the nervous system, except for the influence of GSM telephony signal on resting EEG and EEG during patients' sleep and the influence of radiofrequency EMF on the cardiovascular regulation. In other analyzed areas (EMF impact on sleep, the evoked potentials and cognitive processes), there are no consistent results supporting any influence of electromagnetic fields. Neurophysiological studies of the effect of radio- and microwaves on the brain functions in humans are still considered inconclusive. This is among others due to, different exposure conditions, a large number of variables tested, deficiencies in repeatability of research and statistical uncertainties. However, methodological guidelines are already available giving a chance of unifying research that definitely needs to be continued in order to identify biophysical mechanisms of interaction between EMFs and the nervous system. One of the EMF research aspects, on which more and more attention is paid, are inter-individual differences. Med Pr 2016; 67(3):411-421 Key words: EEG, sleep disorders, electromagnetic field, mobile phones, nervous system, cardiovascular physiological phenomena W organizmie ludzkim do ukladow najbardziej "elektrycznych" nalezy uklad nerwowy oparty na elektroprzewodzacych sieciach neuronalnych. W zwiazku z tym od lat prowadzone sa badania majace na celu sprawdzenie wplywu pol elektromagnetycznych (PEM) o roznych czestotliwosciach na jego funkcjonowanie. W pracy zaprezentowano wyniki przegladu literatury naukowej poswieconej oddzialywaniu PEM na funkcjonowanie ludzkiego ukladu nerwowego, przy czym szczegolny nacisk polozono na najnowsze prace dotyczace wspolczesnych bezprzewodowych systemow lacznosci i transmisji danych. Wyniki opublikowanych prac w wiekszosci analizowanych obszarow nie wykazuja wplywu PEM na uklad nerwowy. Wyjatkami sa oddzialywanie sygnalu telefonii GSM na zapis EEG--spoczynkowy i podczas snu badanych osob--oraz wplyw czestotliwosci radiofalowych na regulacje ukladu krazenia. W pozostalych analizowanych obszarach (wplyw na sen, potencjaly wywolane i procesy poznawcze) nie ma spojnych wynikow prac swiadczacych zdecydowanie o oddzialywaniu PEM. Neurofizjologiczne badania wplywu fal radiowych i mikrofal na funkcje mozgu u ludzi nie przyniosly dotychczas jednoznacznych wynikow. Przyczynami tego sa m.in. rozne warunki ekspozycji, duza liczba badanych zmiennych, brak powtarzalnosci badan i watpliwosci natury statystycznej. Istnieja juz jednak wskazowki metodyczne dajace szanse na ujednolicenie badan, ktore zdecydowanie nadal powinny byc prowadzone, zeby okreslic biofizyczne mechanizmy oddzialywania PEM na uklad nerwowy. Jednym z aspektow, na ktore coraz czesciej zwraca sie uwage, jest uwzglednianie w badaniach oddzialywania PEM roznic osobniczych. Med. Pr. 2016; 67(3):411-421 Slowa kluczowe: EEG, zaburzenia snu, pole elektromagnetyczne, telefonia komorkowa, uklad nerwowy, regulacja ukladu krazenia

Source Citation

Source Citation
Politanski, Piotr, et al. "EFFECTS OF RADIO- AND MICROWAVES EMITTED BY WIRELESS COMMUNICATION DEVICES ON THE FUNCTIONS OF THE NERVOUS SYSTEM SELECTED ELEMENTS/WPLYW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH ZAKRESU RADIOWEGO I MIKROFALOWEGO, EMITOWANYCH PRZEZ URZADZENIA LACZNOSCI BEZPRZEWODOWEJ, NA FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH ELEMENTOW UKLADU NERWOWEGO." Medycyna Pracy, vol. 67, no. 3, 2016, p. 411+. Accessed 1 Mar. 2021.
  

Gale Document Number: GALE|A561685397