Validity and Reliability of Bergen Insomnia Scale (BIS) Among Adolescents/Adolesanlarda Bergen Uykusuzluk Olceginin Gecerlik ve Guvenirligi

Citation metadata

Authors: Tuba Bay and Ayse Ergun
Date: Dec. 2018
From: Clinical and Experimental Health Sciences(Vol. 8, Issue 4)
Publisher: AVES
Document Type: Article
Length: 5,983 words

Main content

Abstract :

Objective: The aim of this research was to examine validity and reliability of the Turkish version of the Bergen Insomnia Scale (BIS) in adolescents. Methods: The scale was applied to a total of 1293 adolescents and 110 students were retested four weeks later. While content and construct validity analyses were carried out for validity of the scale, internal consistency and test-retest analysis was used for the reliability. Content validity of the scale was evaluated by opinions from 10 experts, construct validity via confirmatory factor analysis, internal consistency via Cronbach's alpha reliability coefficient, test-retest results via Pearson's correlation analysis. Results: Cronbach's alpha reliability coefficient of Bergen Insomnia Scale was found as 0.72. Item--total correlations were [greater than or equal to]0.36 and test-retest correlation was 0.74. Content validity index was found to be 99%, there was agreement between experts, the items in the scale were suitable for our culture, and it represented the structure which was intended to be measured. Confirmatory factor analysis confirmed the structure of BIS consisting of 6 questions and 2 factors. Conclusion: Bergen insomnia scale was found to be reliable and valid. The scale can be used to measure insomnia in Turkish adolescents. Keywords: Bergen Insomnia Scale, validity, reliability Amaç: Bu çalismanin amaci Bergen Uykusuzluk Ölçegi Türkçe formunun (BUÖ) adölesanlarda geçerlik ve güvenirlik çalismasini yapmakti. Materyal Metot: Ölçek toplam 1293 adölesana uygulandi ve dört hafta sonra 110 ögrenciye tekrar test yapildi. Ölçegin geçerligi için kapsam ve yapi geçerligi analizleri, güvenirlilik için iç tutarlilik ve test-tekrar test analizi kullanildi. Ölçegin kapsam geçerligi 10 uzmanin görüsü, yapi geçerligi dogrulayici faktör analizi, iç tutarliligi Cronbach alfa güvenirlik katsayisi, test-tekrar test sonuçlari Pearson korelasyon analizi ile degerlendirildi. Bulgular: Bergen Uykusuzluk Ölçeginin Cronbach alfa güvenirlik katsayisi .72 bulundu. Madde-toplam korelasyonlari =.36 ve test-tekrar test korelasyonu .74 bulundu. Kapsam geçerligi indeksi .99 bulunarak uzmanlar arasi görüs birligi oldugu, ölçekte bulunan ifadelerin kültürümüze uygun oldugu ve ölçülmek istenen yapiyi temsil ettigi belirlendi. Dogrulayici faktör analizi BUÖ'nin 6 soruluk 2 faktörlü yapisini dogruladi. Sonuç: Bergen uykusuzluk ölçegi güvenilir ve geçerli bulundu. Ölçek Türk toplumundaki adölesanlarda uykusuzlugu ölçmek için kullanilabilir. Anahtar Kelimeler: Bergen uykusuzluk ölçegi, geçerlik, güvenirlik

Source Citation

Source Citation
Bay, Tuba, and Ayse Ergun. "Validity and Reliability of Bergen Insomnia Scale (BIS) Among Adolescents/Adolesanlarda Bergen Uykusuzluk Olceginin Gecerlik ve Guvenirligi." Clinical and Experimental Health Sciences, vol. 8, no. 4, 2018, p. 268+. Accessed 11 Apr. 2021.
  

Gale Document Number: GALE|A581249853