Bilgisayarli tomografi incelemelerinde PraCTdose Calculator ile etkin dozun saptanmasi/Radiation dose estimation by using PraCTdose Calculator in computed tomography

Citation metadata

From: Turkish Journal of Radiology(Vol. 35, Issue 2)
Publisher: AVES
Document Type: Article
Length: 4,456 words
Lexile Measure: 1480L

Document controls

Main content

Article Preview :

Öz

Amaç: PraCTdose Calculator isimli doz hesaplama araci, hastalarin bilgisayarli tomografi (BT) uygulamalarindan aldiklari etkin dozlarin (ED) uygulayicilar tarafindan hizli ve pratik bir sekilde hesaplanabilmesi ve hastalarda ve radyasyon uygulayicilarinda radyasyon dozu konusundaki farkindaligi artirmak amaciyla gelistirilmistir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalismada daha önce toraks, üst abdomen ve pelvis BT incelemesi yapilmis olan yüz hastanin ED'leri, gelistirilen PraCTdose Calculator yazilimi ile hesaplanmis ve sonuçlari referans olarak kullanilan ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator V1.0 yazilim sonuçlari ile karsilastirilarak, korelasyon analizi yapilmistir.

Bulgular: Hesaplamalar sonucunda toraks, üst abdomen ve pelvis incelemeleri için ortalama ED'ler erkek hastalarda sirasi ile 3,1 mSv, 6,8 mSv ve 5,1mSv, kadin hastalarda 5,4 mSv, 7,4 mSv ve 6,7 mSv bulundu. Gelistirilen PraCTdose Calculator doz hesaplama araciyla yapilan doz hesaplama sonuçlari ImPACT CT yazilimiyla elde edilen sonuçlarla karsilastirildiginda, erkek hastalardaki toraks incelemeleri hariç, sonuçlarin uyum içinde oldugu tespit edildi.

Sonuç: Gelistirilen PraCTdose Calculator yazilimi ED'leri, referans yönteme göre çok küçük sapmalarla hesapladigindan, BT incelemelerinde pratik bir ED hesaplama araci olarak kullanilabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarli tomografi, etkin doz, radyasyona maruz kalma, dönüsüm katsayilari

Abstract

Purpose: PraCTdose Calculator a practical dose estimation tool has been developed in order to calculate the effective doses (EDs) and increase the awareness of radiation dose in computed tomography (CT) examinations for patients and radiology professionals.

Material and Methods: EDs of 100 patients who underwent chest, upper abdomen, and pelvic CT examinations were calculated retrospectively by using PraCTdose Calculator software and results compared with ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator V1.0 software results in order to establish a correlation analysis.

Result: Mean EDs for chest, upper, and pelvic examinations were calculated to be 5.4 mSv, 7.4 mSv, and 6.7 mSv in female patients and 3.1 mSv, 6.8 mSv, and 5.1 mSv in male patients, respectively. Results of dose calculations performed with developed software were found to be closely related to those calculated by ImPACT CT software, except for chest results of male patients.

Conclusion: Devoloped PraCTdose Calculator software succeeded to calculate EDs with minor deviations compared to the reference method, it can be used as a tool for practical calculating of EDs for CT examinations in daily clinical practice.

Keywords: Computed tomography, effective dose, radiation exposure, conversion factors

Giris

Bilgisayarli tomografi (BT) incelemelerinde, X isini kaynaginin hastanin etrafinda 360[degrees] dönmesi sonucu üç boyutlu görüntü elde edilmektedir. Elde edilen görüntü, konvansiyonel röntgen tetkiklerinden elde edilen görüntüden çok daha fazla bilgi içermekle birlikte, hasta radyasyon dozu oldukça yüksek olmaktadir. BT incelemelerinden alinan ortalama etkin dozlarin, dogal fon radyasyonu ve gögüs posterior-anterior (PA) grafi sonuçlari ile karsilastirilmasi Tablo 1'de verilmistir. BT incelemelerinde hasta dozlari ile ilgili yapilan çalismalar, taranan bölge ve tarama sayisina göre hasta etkin dozlarinin (ED'lerinin) 100-200mSv'e kadar yükselebildigini göstermektedir [1]. Ayrica, Amerika Birlesik Devletleri'inde (ABD) yapilan benzer bir çalismada, ayni tip incelemelerde (örnegin, sadece beyin tetkikleri) BT sistemleri arasindaki ED farki 13 kata ulasirken, degisik incelemelerde 6-22 kat arasinda farkliliklar saptanmistir [2].

BT incelemelerinde, ayni protokol uygulanan hastalar arasinda ortaya çikan doz farkliliklarinin en önemli sebebi olarak, standart disi hasta boyutlari nedeniyle BT protokollerinde kullanicilar tarafindan yukarida...

Source Citation

Source Citation   

Gale Document Number: GALE|A508361081