Atipik Prezentasyonlu bir Kemigin Paget Hastaligi Olgusu: Olgu Sunumu: atypical presentation of Paget's disease of bone: a case report

Citation metadata

Date: Dec. 2012
Publisher: Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
Document Type: Report
Length: 1,593 words
Lexile Measure: 1270L

Document controls

Main content

Abstract :

Kemigin Paget hastaligi (KPH) artmis kemik dongusu ile karakterize olup yaygin bir sekilde iskelet bolgelerini etkileyebilen bir kemik hastaligidir. KPH tanisi genelde baska hastaliklarin arastirilmasi esnasinda yapilan tetkiklerde alkalen fosfataz (ALP) seviyesinin yuksek saptanmasi ve/veya radyolojik bulgu saptanmasi sonucu tesaduf eseri konur. Hastalarin %10-15'inde ALP duzeyleri normal saptanabilir. Norosirurji poliklinigine bel agrisiyla basvuran, lomber MRG'de spondilolistezis ve L4 vertebrada litik lezyon saptanan 72 yasinda bir erkek hastanin yapilan malignite taramasinda herhangi bir odak saptanmadi. ALP duzeyi normal sinirlardaydi. Malignite suphesiyle opere edilen hastanin patoloji sonucu KPH ile uyumlu saptandi. KPH kemik metastazlarinin ayrici tansinda dusunulmesi gereken bir benign durum olup normal ALP duzeyi ile prezente olabilecegi ve patolojik materyalin incelenmesi sonucu tani alabilecegi de akilda tutulmalidir. Turk Jem 2012; 16: 99-101 Anahtar kelimeler: Kemigin Paget hastaligi, alkalen fosfataz Paget's disease of bone (PDB) is characterized by increased bone turnover and generally affects the skeleton extensively. The diagnosis is usually made with coincidentally detected high alkaline phosphatase (ALP) levels and/or suspicious x-rays during screening for other conditions. 10-15% of cases have normal ALP levels. A 72-year-old male subject was evaluated in the Neurosurgery Outpatient division with a symptom of low back pain. Lumbar magnetic resonance imaging (MRI) detected spondylolisthesis and a lytic lesion in the L4 vertebral body. Screening for possible malignancy revealed no primary tumor site. The serum ALP level was normal. He underwent surgery for probable malignancy and the pathology report revealed PDB. PDB is a benign condition which should be considered in the differential diagnosis of bone metastasis and should be kept in mind that patients can have normal ALP levels and examination of the pathology specimen may give the final diagnosis. Turk Jem 2012; 16: 99-101 Key words: Paget's disease of bone, alkaline phosphatase

Source Citation

Source Citation   

Gale Document Number: GALE|A349741364