Nadir Bir Tumor: Prostat Noroendokrin Karsinomu Olgu Sunumu/A Rare Tumor: Prostate Neuroendocrine Carcinoma Case Report

Citation metadata

From: Bulletin of Urooncology(Vol. 16, Issue 1)
Publisher: Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
Document Type: Clinical report
Length: 1,600 words
Lexile Measure: 1190L

Document controls

Main content

Article Preview :

Öz

Nöroendokrin prostat kanseri çok nadir rastlanan ancak mortalitesi fazla olan bir hastaliktir. Küçük hücreli akciger kanserinin en yaygin gözlenen ekstrapulmoner tiplerinin basinda gelmektedir. Bu olguda, 50 yasinda bir erkek hastada, prostat spesifik antijen degeri düsük iken benign prostat hiperplazisi ile uyumlu bulgulari olan, ancak 6 ay gibi kisa sürede kemik ve karaciger metastazi gelisecek kadar ileri evreye ilerleyen bir olgu sunarak, nöroendokrin prostat karsinomlarinin ne kadar agresif bir seyir gösterdigini belirtmek istedik. Kesin tanisi, patolojik spesmenin spesifik boyalarla incelenmesi sonucu ortaya konulabilmekte, klinik olarak taniyi öngörmek çogu kez imkansiz gibi görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin tümör, prostat kanseri, sagkalim

Abstract

Neuroendocrine prostate cancer is very rare disease with high mortality. It is one of the most commonly observed extrapulmonary small cell lung cancer types. In this case report we wanted to indicate how aggressive can neuroendocrine carcinoma of the prostate be by presenting a 50-year-old male patient whose liver and bone metastasis progressed in a short period like 6 months although his prostate specific antigen levels were low and he had benign prostatic hyperplasia related symptoms. The definitive diagnosis can be made as a result of pathologic specimen examination by specific dyes. To predict the diagnosis clinically is often thought to be impossible.

Keywords: Neuroendocrine tumor, prostate cancer, survival

Giris

Prostat kanseri dünyada erkeklerde en sik görülen dördüncü kanser olup, buna bagli ölümlerde akciger kanserinden sonra en sik ikinci kanser tipidir. Malign prostat neoplazmlarinin yaklasik %95'i adenokarsinomlardir (1). Nöroendokrin hücreler prostat dokusunda bol olarak bulunur ve prostatin nöroendokrin degisim gösteren tümörleri, kimi arastirmacilar tarafindan prostat adenokarsinomunun alt tipi olarak degerlendirilmektedir (2).

Nöroendokrin prostat kanseri ilk kez 1977'de prostat küçük hücreli karsinomunun bir çesidi olarak tanimlanmis olsa da halen biyolojik davranislari tam aydinlatilamamis bir konudur (2). Küçük hücreli karsinomlarin ekstrapulmoner olarak, bunun %3'ü ise prostatta saptanmaktadir. Tüm prostat karsinomlarinin ise %1'inden daha azinda görülmektedir.

Küçük hücreli prostat kanseri, klasik adenokanserden klinik ve histolojik olarak farkli özelliklere sahiptir. Literatürde olgu sayisinin az olmasi nedeniyle ortalama sagkalim süresi hakkinda sinirli bilgi mevcuttur. Hormonoterapiye dirençlidir ve günümüzde küçük hücreli akciger kanserine benzer tedavi rejimleri ile tedavi edilmektedir. Platin temelli kemoterapi ile baslangiçta iyi bir cevap alinmasina ragmen, tedavi efektif olmamaktadir. Hastaligin prognozu oldukça kötü olup tani aninda ilerlemis hastalik evresindedir. Ortalama yasam süresi tanidan itibaren 2 yildan kisadir (2).

Bu olguda, baslangiçta düsük prostat spesifik antijen (PSA) degerine sahip ve üriner obstrüksiyon yakinmalari disinda semptomu olmayan bir hastada kisa sürede prostat nöroendokrin karsinomu gelisimini...

Source Citation

Source Citation   

Gale Document Number: GALE|A508694476