The impact of urban development on the level of public transport organisation in territories/Miestu urbanistines pletros itaka teritoriju viesojo transporto organizavimo lygiui

Citation metadata

Date: Feb. 2015
From: Science - Future of Lithuania(Vol. 7, Issue 1)
Publisher: Vilnius Gediminas Technical University
Document Type: Report
Length: 4,646 words
Lexile Measure: 1410L

Document controls

Main content

Abstract :

Urban development of a modern city should combine and cover most of areas. One of the most important areas that ensure sustainable urban development is the sustainable development of the system of communication. This is one of the most important factors that shapes the city and has a direct influence on urban socio-economic viability, ensuring the quality of the environment and safe traffic conditions. Cities formed in the course of historical processes usually divide into certain areas, centres-cores, peripheral zones, functional centres etc. A territorial communication system, as well as all other infrastructure, must meet the needs of local residents and working people in the broad sense. The article analyses how the communication system infrastructure meets the spatial functioning in order to ensure conditions for work and development. In the case of Vilnius, the level of public transport organisation at the core of the city and peripheral areas is examined. The majority of residents live in residential areas dominated by multi-apartment buildings: Zirmunai, Lazdynai, Karoliniskes, Seskine, Justiniskes and Fabijoniskes are areas populated by more than 5% of residents, with 4.5% residing at Antakalnis and Pasilaiciai. As these areas are easy to reach from work, they constitute the main transport zone of the city with Centras, Zverynas, Virsuliskes, Vilkpede, Snipiskes and Baltupiai as intermediary zones. Express buses are serving the main core of the city that covers 27 transport zones out of 50; this territory covers 32% of the total area of Vilnius and the area contains 85% of the urban population and jobs. Keywords: public transport, mobility, transportation, urban development, rapid buses, transportation areas. Siuolaikinio miesto urbanistine pletra turi buti kompleksine ir apimti dauguma sriciu. Viena is svarbiausiu sriciu, uztikrinanti darnia miestu urbanistine pletra--susisiekimo sistemos darnioji pletra. Tai vienas svarbiausiu miesta formuojanciu veiksniu, turinciu tiesiogines itakos miestu socialiniam-ekonominiam gyvybingumui, uztikrinanciu aplinkos kokybe ir saugias eismo salygas. Istoriniu procesu eigoje susiformave miestai, kaip iprasta, dalijasi i tam tikras teritorijas --centrus-branduolius, periferines zonas, funkcinius centrus ir kt. Teritoriju susisiekimo sistemos, kaip ir visa kita infrastruktura, turi tenkinti tos teritorijos gyventoju ir darbo zmoniu poreikius placiaja prasme. Straipsnyje nagrinejama susisiekimo sistemos infrastrukturos atitiktis teritoriju funkcionavimui, siekiant uztikrinti salygas dirbti ir vystytis. Vilniaus pavyzdziu nagrinejamas viesojo transporto organizavimo miesto branduolyje bei periferinese zonose lygis. Gyvenamuosiuose rajonuose, kur vyrauja daugiaauksciai, gyvena didzioji dalis miestieciu: daugiau nei po 5 % miesto gyventoju Zirmunu, Lazdynu Karoliniskiu, Seskines, Justiniskiu, Fabijoniskiu rajonuose, per 4,5 %--Antakalnio ir Pasilaiciu rajonuose. Visi sie rajonai gyventoju darbo pasiekiamumo pagrindu formuoja pagrindine miesto susisiekimo zona, i kuria kaip tarpiniai rajonai dar patenka Centro, Zveryno, Virsuliskiu Vilkpedes, Snipiskiu, Baltupiu rajonai. Greitieji autobusai aptarnauja pagrindini miesto branduoli, i kuri patenka 27 transportiniai rajonai is 50, ju teritorija sudaro 32 % visos Vilniaus teritorijos, si teritorija apima 85 % gyventoju ir darbo vietu. Reiksminiai zodziai: viesasis transportas, mobilumas, susisiekimo sistemos, urbanistine pletra, greitieji autobusai, transportiniai rajonai.

Source Citation

Source Citation   

Gale Document Number: GALE|A414430129